Demenssykdommer. Årsaker, diagnostikk og behandling

Denne boken forklarer hva demens er, og omtaler de mange sykdommene som kan føre til demens.

Forfattere:

Leif Gjerstad

Tormod Fladby

Stein Andersson

Ivar Reinvang: kapittelet: Fra normal aldring til utvikling mot demens

Forlagets omtale:

Demens er en av de største medisinske utfordringene i vår tid. Men hva er demens og hvilke sykdommer kan føre til demens?

Boken beskriver hvilke undersøkelser som kan påvise om det foreligger mental svikt eller demens, og hva årsaken i så fall kan være. Forebygging og behandling blir omtalt, samt juridiske forhold knyttet til det å være dement. Blant annet blir Alzheimers sykdom, lewylegemedemens, frontotemporale demenssykdommer og vaskulær demens omtalt i egne kapitler.

Mot slutten av boken kommer et kapittel om medisinske framtidsperspektiver, før den avsluttes med en personlig beretning om det å ta seg av mennesker med demens.

Dette er en bok for helsepersonell av ulike kategorier, men den vil også være nyttig for andre som ønsker å lære mer om demens og demenssykdommer. Boken er rikt illustrert og forsynt med et omfattende stikkordregister.

De tre hovedforfatterne er alle spesialister innenfor hjerneforskning. I tillegg bidrar Ivar Reinvang, Lorentz Nitter, Anne Brækhus og Sissel Wangsvik med hvert sitt kapittel innenfor sine spesialområder.

 

Publisert 19. nov. 2013 08:30 - Sist endret 24. aug. 2015 14:39