Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer disse endringene.  

Forfatter:

Stephen von Tetzchner

Forlagets omtale:

Dette er den andre utgaven av det norske standardverket om utviklingspsykologi. Den inkluderer den betydelige nye kunnskapen som 2000-tallet har brakt med seg på det utviklingspsykologiske området. Boka viser bredden i moderne utviklingspsykologi og fører leseren inn i fagets tenkemåte. Ut fra denne er barn og voksnes evner og egenskaper ikke ferdiglagede eller forutbestemte, men er resultatet av komplekse samvirkninger mellom biologiske og miljømessige forhold over tid. Gjennom utvikling både endrer individet seg og forblir det samme.

Boka gir leseren kunnskaper om den typiske utviklingen og de individuelle variasjonene innenfor alle aspekter av utvikling fra spedbarnsalderen, gjennom ungdomsårene og helt til den sene voksenalderen.

Boka består av ti deler:

1. Teoretiske perspektiver og metode

2. Gener, fosterutvikling og tidlig nevrologisk utvikling

3. Persepsjon og motorikk

4. Kognitiv utvikling

5. Kommunikasjon og språk

6. Emosjonell utvikling, temperament og personlighet

7. Sosiale relasjoner, selvforståelse og moral

8. Virksomheter, kjønn og ungdom

9. Utvikling gjennom livsløpet

10. Historiske perspektiver

Boka egner seg for alle som studerer eller arbeider innenfor fagområder som trenger kunnskap om menneskers utvikling.

Publisert 2. juli 2012 09:00 - Sist endret 14. jan. 2013 16:39