Hva skal vi med psykoterapi?

Marit Råbu og Karsten Hytten har skrevet kapittelet "Hva skal vi med psykoterapi?" i R. Ulberg, A.G. Hersoug & T. Knutsen (red.) Psykoterapi i utvikling.

Forfattere:

Om kapittelet:

Psykoterapeutiske samtaler handler om å forstå det som pasienter strever med og å bidra til bedre mestring av tilværelsen. Innholdet i samtalene handler som regel om følelser og relasjoner. De ulike psykoanalytiske psykologiene formulerer noe ulike mål for psykoterapi. Det er god dokumentasjon for at ulike psykoterapimetoder er effektive. Spørsmålene er ikke lenger om psykoterapi virker eller hvilken metode som er best, men på hvilke måter terapi virker. Når psykoterapi skal skreddersys den enkelte pasient, forutsetter det mangfold, integrasjon og fleksibilitet både i teoretisk forståelse og klinisk praksis. 

Forlagets omtale:

Psykoterapi i utvikling formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum i denne boken. Flere sentrale behandlingsformer og temaer er viet egne kapitler: Distinksjon mellom psykoterapi og psykoanalyse, relasjonell psykoterapi, korttids psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbasert terapi, allianse i psykoterapi, overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon, utviklingspsykologi, arbeid med drømmer i terapi og integrering av psykoterapikunnskap i moderne nevrovitenskap. Ulike sider av den kliniske hverdagen og hva det innebærer å være psykoterapeut blir diskutert, i tillegg til problemstillinger rundt opplæring i psykodynamisk psykoterapi.
Kapitlene har temaer som grenser mot hverandre og utfyller hverandre, men kan leses enkeltvis, og er velegnet til bruk i undervisning. Boken henvender seg til alle som arbeider med psykodynamisk psykoterapi eller holder på å utdanne seg i denne terapiformen, studenter og andre med interesse for dette feltet.

Publisert 18. juni 2012 12:20 - Sist endret 30. juni 2020 12:56