Nevropsykiatri: Metoder og kliniske perspektiver

Ny norsk innføringsbok i Nevropsykiatri. Anders M. Fjell, Kristine B. Walhovd, Kjetil Sundet, Ivar Reinvang, Stein Andersson, Nils Inge Landrø, Anne - Kristine Schanke og Merete Glenne Øie bidrar med kapittel i denne boken. 

 

Redaktører for antologien:

Kapittler med bidrag fra forskere ved PSI:

Anders M. Fjell og Kristine B. Walhovd: Strukturell hjerneavbildning: Fremstilling av hjernebark og hvit substans

Kjetil Sundet og Ivar Reinvang: Nevropsykologisk undersøkelse ved alvorlige sinnslidelser: Metodikk og funn

Stein Andersson og Nils Inge Landrø: Nevrokognitive aspekter ved unipolare og bipolare affektive lidelser

Nils Inge Landrø: Kognisjon ved multippel sklerose

Marianne Løvstad, Audny Anke og Anne - Kristine Schanke: Alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade

Merete Glenne Øie: Vansker med å regulere tanker og følelser hos barn og unge med ADHD

Forlagets omtale:

Interessen for hjernens funksjoner og forståelse av emosjonelle reaksjoner og atferdsmessige handlinger er nå svært aktuelt.

Boken tar utgangspunkt både i nevrologi og i psykiatri og knytter atferd og kognisjon til hjernens utvikling og dens normale og sykelige funksjoner.

Den beskriver aktuelle moderne undersøkelser av hjernen og ulike nevropsykiatriske symptomer, funn og tilstander. I tillegg diskuteres det etiske og juridiske implikasjoner av ny forskning på området.

Boken er bygget opp rundt aktuelle problemstillinger fra den kliniske hverdagen, og den egner seg for studenter innen medisin og psykologi, videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, vernepleiere, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, allmenpraktiserende leger og psykologer.

Boken inneholder bidrag fra landets fremste eksperter innen de ulike områdene.

 

Publisert 24. okt. 2012 13:58 - Sist endret 23. jan. 2019 14:45