Effektive ledergrupper

Denne boken presenterer konkrete råd og verktøy ledere og konsulenter umiddelbart kan benytte for å utvikle effektive ledergrupper.

Forfattere:

Henning Bang

Thomas Nesset Midelfart

Forlagets omtale:

Hva vet vi egentlig om hva som skal til for at ledergrupper fungerer godt og virkelig skaper resultater gjennom sitt arbeide? Dette er den første boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli en viktig bidragsyter i organisasjonens verdiskapingsprosess. Boken sammenfatter de siste 40 års forskning på ledergrupper og beslutningsteam.

Publisert 3. feb. 2012 10:05 - Sist endret 5. mars 2014 22:59