Den nye tilbakereisen

Om forandring gjennom terapi

Forlagets omtale:

Som voksen kvinne kommer Sissel Bakke til terapi hos Eva Dalsgaard Axelsen. I fokus for terapien står Sissels forhold til far. Barndommens opplevelser kommer fram i plutselige glimt. Hva var det egentlig som skjedde? Sissel klarer ikke lenger lyve for seg selv. Men hvordan skal hun håndtere det hun erkjenner i terapitimene? Om det handler om overgrep, må hun da også forkaste den kjærligheten hun husker?

Sissels terapi hos Eva varte i to og et halvt år. Under terapien skrev Sissel dagbok og Eva notater. Sammen utga de boken Tilbakereisen for tjue år siden. Nå har de møtt hverandre igjen, og fullført prosjektet. Den nye tilbakereisen inneholder både samtalene de hadde i terapirommet den gangen da Sissel gikk i terapi hos Eva, og dialogen de har når de møtes igjen tjue år etter for å snakke om hvordan det har gått. Fungerte terapien for Sissel? Hvordan opplevde Eva sin klient? Hva tok Sissel med seg videre? Fortalte hun noe til mor?

Den nye tilbakereisen er en bok om terapiens kraft og muligheter. Den er skrevet av den anerkjente psykologen Eva Dalsgaard Axelsen og hennes klient Sissel Bakke i fellesskap, og gir dermed et unikt innblikk i hva terapi kan være, for begge parter. Boken inneholder også et kapittel om hvilken terapiforståelse og hvilket teorigrunnlag Eva Dalsgaard Axelsen anvendte i terapirommet.

Publisert 29. mars 2012 12:13 - Sist endret 19. nov. 2015 13:45