2012

Publisert 14. des. 2012 08:45

«Det er kvinnen i mitt liv!», «Han er ikke troverdig!», «Den aksjen kan gå bare en vei!». Du bare vet det. Du kan ikke forklare hvorfor. Du aner ikke hvordan du kom fram til det. Du har en intuisjon.  

Publisert 24. okt. 2012 14:55

Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Erik Stänicke, Michael Helge Rønnestad og Siri Erika Gullestad  bidrar med kapittel i denne boken.

Publisert 24. okt. 2012 13:58

Ny norsk innføringsbok i Nevropsykiatri. Anders M. Fjell, Kristine B. Walhovd, Kjetil Sundet, Ivar Reinvang, Stein Andersson, Nils Inge Landrø, Anne - Kristine Schanke og Merete Glenne Øie bidrar med kapittel i denne boken. 

 

Publisert 2. juli 2012 09:00

Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer disse endringene.  

Publisert 18. juni 2012 12:20

Marit Råbu og Karsten Hytten har skrevet kapittelet "Hva skal vi med psykoterapi?" i R. Ulberg, A.G. Hersoug & T. Knutsen (red.) Psykoterapi i utvikling.

Publisert 29. mars 2012 12:13

Om forandring gjennom terapi

Publisert 20. feb. 2012 15:56

Denne boka gir en teoretisk og klinisk nær innføring i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge.

Publisert 3. feb. 2012 10:05

Denne boken presenterer konkrete råd og verktøy ledere og konsulenter umiddelbart kan benytte for å utvikle effektive ledergrupper.

Publisert 25. jan. 2012 14:30

Schizofreni representerer i mange henseende en av de største utfordringene innen vårt helsevesen. Det er en lidelse som rammer unge mennesker og er antakeligvis den sykdomsgruppen som koster samfunnet mest.  

Publisert 9. jan. 2012 15:21

Hvordan kan vi avsløre skrullete tanker når de forsøker å utgi seg for å være troverdige?