Veiledning i psykoterapeutisk arbeid

Med denne boken ønsker forfatterne å formidle teoretisk og empirisk kunnskap og praktiske erfaringer om klinisk veiledning, det vil si veiledning innenfor psykologisk behandling og psykososialt arbeid.

Redaktører for antologien:

Forlagets omtale:

Kapitlene representerer ulike forståelser av veiledning. Temaene som presenteres, er modeller og teorier for veiledning, fokus og metoder i veiledning, veiledningsrelasjonen, etikk og ansvar, veiledningsforskning og utdanning av veiledere.

Forfatterne har alle bidratt til utvikling og forståelse av veiledning i Norge og Norden. De fleste forfatterne har lang erfaring som psykoterapeuter og psykoterapiveiledere.

Denne boken bygger på Psykoterapiveiledning, som ble utgitt i 1999. Redaktørene har fått med seg flere nye bidragsytere, og det er nyskrevne tekster om veiledning i gruppe, psykodynamisk veiledning og forskning på norsk veiledningspraksis. Forfatterne henvender seg til fagpersoner som gir eller mottar veiledning, eller som tar en videre- og etterutdanning der kunnskap om veiledning inngår.

Publisert 4. nov. 2011 11:05 - Sist endret 24. apr. 2020 12:34