Organisasjonskultur

Hva er organisasjonskultur og hvorfor er det viktig å forstå kulturen i egen organisasjon? Hvordan påvirker organisasjonskulturen bedriftens prestasjoner og medarbeidernes innsats? Hva gjør at to bedrifter innenfor samme bransje utvikler helt ulike organisasjonskulturer? Og hva kan man gjøre for å påvirke kulturen i egen organisasjon?  

Forfatter:

Forlagets omtale:

Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne velskrevne innføringsboken i organisasjonskultur. Boken henvender seg først og fremst til studenter ved universiteter og høyskoler, men vil også være nyttig for organisasjonskonsulenter, ledere og alle medarbeidere som er interessert i å forstå, kartlegge og utvikle egen organisasjonskultur.

4. utgaven er gjennomgående grundig revidert og oppdatert. Mange nye og aktuelle norske eksempler er beskrevet. I tillegg har forfatteren skrevet om og forsterket temaene om endring av organisasjonskultur og kulturelle utfordringer ved fusjoner og oppkjøp.

Publisert 8. des. 2011 14:45 - Sist endret 21. jan. 2020 12:17