Allianser – Verdier, teorier og metoder i sosialt arbeid

Hvilke verdier og hva slags teori ligger til grunn for sosialt arbeid? Hvilke virkemidler har sosialarbeideren til rådighet i arbeid med barn og unge som trenger omsorg og behandling?

Forfattere:

Forlagets omtale:

Allianser gir leserne mange ideer til det å nærme seg barn og unge og til å drive systematisk og målrettet sosialfaglig arbeid. Forfatterne har utviklet en metodebeskrivelse som er praksisnær til det å forholde seg til mennesker som på ulike måter strever med livet sitt, og beskriver kjerneideer innenfor sentral terapitradisjoner som har gitt sosialt arbeid et språk og verktøy.

Boken tar opp utviklingspsykologisk og gruppepsykologisk kunnskap, metoder knyttet til kontakt- og relasjonsutvikling, endringsoptimisme og ressursorientering, familieoppfølging og normer og grenser i sosialt arbeid. Ved hjelp av mange historier fra praksis diskuteres hvilke ferdigheter som er viktig å ha med seg, hvilke rolleforventninger som finnes og hvilke etiske utfordringer som ofte melder seg.

Publisert 4. nov. 2011 11:05 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07