Når jeg føler meg trygg prøver jeg å si litt om det jeg har vært utsatt for

Flyktningers subjektive erfaringer av behandling er lite representert i forskningslitteraturen.

Bildet kan inneholde: surffiske, fiske, casting (fiske), fiskestang, fiske.

Sammendrag

De studiene som foreligger, har vektlagt betydningen av tillit i terapi. Mistillit er en vanlig konsekvens av alvorlig traumatisering, representerer en utfordring for behandlingsrelasjonen og for endringsprosesser i terapi. Denne studien bruker fortolkende fenomenologisk metode for å undersøke flyktningepasienters opplevelse av tillit i terapi. Materialet består av 31 semistrukturerte intervjuer med 8 mannlige pasienter. Resultatene viser at til tross for at deltagerne hadde liten tillit til seg selv og strevde med å stole på andre, ble terapeuten i stor grad unntatt denne mistilliten, og de opplevde terapien som hjelpsom. Deltagerne beskrev ikke stor symptomlette, men oppnådde et økt funksjonsnivå. Stor symptomreduksjon kan være vanskelig å oppnå i behandling av traumatiserte flyktninger. Overdreven oppmerksomhet på symptommål kan kamuflere annen viktig endring, som økt evne til å delta i arbeidsliv og i relasjoner.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 2020, 17 (4), 227-238

Publisert 7. des. 2020 06:00