Kognitive slagsider og snarveier i vurdering av bevis

Forskning innen beslutningspsykologi og vitnepsykologi viser at vi ikke utelukkende er rasjonelle bedømmere og beslutningstakere, men at våre bedømmelser følger en rekke snarveier inn i beslutningsprosessen, heuristikker.

Abstract

I det store og hele er dette effektivt, men det kan også lett lede oss til feilslutninger. I etterforskning og i retten forutsettes det at bedømmelser og vurderinger er rasjonelle, basert på en nøktern vurdering av tilgjengelig informasjon. Stemmer dette? Artikkelen gjennomgår relevant forskning som belyser intuitive vurderinger, jakten på bekreftelser, etterpåklokskap, overvurdering av sannsynligheter og virkninger av vinkling og ankerverdier, med fokus på forskning på dommere.

Lov og rett, 2020, 59(1), 19-42

Publisert 10. feb. 2020 06:00 - Sist endret 11. juni 2020 11:43