2020

Publisert 10. feb. 2020 06:00

Forskning innen beslutningspsykologi og vitnepsykologi viser at vi ikke utelukkende er rasjonelle bedømmere og beslutningstakere, men at våre bedømmelser følger en rekke snarveier inn i beslutningsprosessen, heuristikker.