2018

Publisert 13. aug. 2018 07:00

Klimaengasjement har en fundamental, affektiv side, og fantasier om bærekraft kan virke tiltrekkende.Med sin vektlegging av ubevisste fantasier kan psykoanalysen gi et verdifullt bidrag til forståelsen av grønn ideologi.

Publisert 26. feb. 2018 07:00

Unge menn som ser på My Little Pony utfordrer stereotype kjønnsroller. Virtuelle teknologiske verdener kan være mer enn kontraproduktive tilfluktssteder for menn i krise.

Publisert 22. jan. 2018 16:26

Hvorfor ser noe så paradoksalt som overdreven sunnhet ut til å bli et problem for stadig flere menn og kvinner i Vesten i dag?