«Hvor langt kom vi?» Felles utforskning av bedring i siste fase av psykoterapi.

Bedring i psykoterapi handler ikke først og fremst om å nå forhåndsbestemte mål.

Abstract

Resultatet av terapien kan forstås gjennom de personlige utviklingsfortellingene som klient og terapeut skaper sammen fram mot avslutningen.

Hvilket utbytte har klienter av psykoterapi? Spørsmålet er av stor interesse, og har vært utgangspunkt for mye forskning. For klienten og terapeuten som nærmer seg avslutning av en terapi, er det kanskje mer nærliggende å spørre: Hvor langt kom vi? Deres felles søken etter mulige svar på dette spørsmålet kan komme til å prege og forme hvordan terapien blir avsluttet.

Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2017, 54 (3), 284-293

Publisert 5. juni 2017 07:00