Er det så ille å bli spurt om traumer? Barns opplevelser av traumekartlegging i BUP

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2016, 53 (7), 536- 545

Publisert 30. jan. 2017 07:15 - Sist endret 14. mars 2017 12:43