2017

Publisert 5. juni 2017 07:00

Bedring i psykoterapi handler ikke først og fremst om å nå forhåndsbestemte mål.

Publisert 20. mars 2017 06:00

I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over problemet med psykiatriske diagnoser hva angår validitet og reliabilitet, samt påståtte negative konsekvenser som «innsnevring av normaliteten», «tingliggjøring» og «stigmatisering».

Publisert 30. jan. 2017 07:15

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.