«De har litt sånn bob-bob-stemme». En studie av «In My Shoes» brukt i barnesamtaler ved skilsmissekonflikter.

Artikkelen bygger på en studie av hvordan samtaleverktøyet In My Shoes (IMS) har blitt brukt i samtaler med barn i konfliktsoner mellom foreldre etter samlivsbrudd.

Fokus på Familien, 2014, 42 (4), 272-294

Publisert 12. jan. 2015 07:00 - Sist endret 27. okt. 2017 13:03