«Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» – En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2015, 52 (9), 751-761

Publisert 5. okt. 2015 07:00 - Sist endret 14. mars 2017 12:39