2015

Publisert 5. okt. 2015 07:00

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Publisert 10. aug. 2015 07:00

Diskusjoner om «barnets beste» i foreldremekling kan bidra til å eskalere konflikten, heller enn å samle foreldrene om et felles anliggende.

Publisert 26. jan. 2015 07:00

Psykologifaget har altfor lenge oversett menneskets grunnleggende relasjon til nature.

Publisert 12. jan. 2015 07:00

Artikkelen bygger på en studie av hvordan samtaleverktøyet In My Shoes (IMS) har blitt brukt i samtaler med barn i konfliktsoner mellom foreldre etter samlivsbrudd.