Umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurdering - en utfordring til rettssikkerheten?

Artikkelen utfordrer umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurderingen.

Sammendrag

Moderne forskning i kognitiv psykologi og sosialpsykologi viser at antatt rasjonelle sosiale vurderinger er påvirket av irrasjonelle faktorer. Dette handler både om at dagliglivets psykologi – de ideer vi har om sammenhengen mellom folks atferd og deres troverdighet og pålitelighet – ikke stemmer med hva forskningen kan fortelle oss, og at vurderinger av andre personer i alle livets fasetter er delvis styrt av holdninger vi ikke bevisst erkjenner. Slike faktorer slår sterkest ut i direkte møte med andre mennesker, og de gjør at vurderinger hvor retten konfronteres ansikt-til-ansikt med tiltalte, fornærmede og vitner, er spesielt sårbare for irrasjonelle påvirkninger. Artikkelen diskuterer dette spørsmålet med referanse til to vel kjente faktorer som påvirker bedømmelser av troverdighet: vitnets etnisitet og vitnets fremtreden i retten.

Lov og Rett, 2014, 53 (10), 607–621

 

Publisert 11. des. 2014 07:30 - Sist endret 3. sep. 2015 13:55