Tidsskrift for Norsk Psykologforening: temanummer diagnostikk

Ole Jacob Madsen er gjesteredaktør for Tidsskrift for Norsk Psykologforenings temanummer om diagnostikk

Temanummeret inneholder fire bidrag i fra forskere ved instituttet:

Ole Jacob Madsen: "Diagnosens makt over sinnene", Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2014, 51 (9), 690-691

Svenn Torgersen: "Kan Mysterier rommes i et moderne diagnosesystem? DSM-5: Bakgrunn, karakteristika og kontroverser",Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2014, 51 (9), 708-714

Ole Jacob Madsen: "Hinsides sant eller falskt: En undersøkelse av Ian Hackings teori om mentale lidelser sosiale dynamikk", Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2014, 51 (9), 745-752

Anne-Kari Torgalsbøen, Anja Vaskinn: "Diagnostisering: Norske psykologers unnlatelsessynd?",Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2014, 51 (9), 753-758

Publisert 4. sep. 2014 10:45 - Sist endret 11. mai 2017 09:52