«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2014, 51 (7), 537-545

Publisert 25. aug. 2014 08:30 - Sist endret 14. mars 2017 12:29