2014

Publisert 18. des. 2014 07:30

Det foregår en debatt om lekdommernes plass i det norske rettssystem, mer bestemt om hvorvidt det nåværende jurysystemet skal opprettholdes eller erstattes med en utvidet meddomsrett sammensatt av fagdommere og lekdommere, med lekdommere i flertall.

Publisert 11. des. 2014 07:30

Artikkelen utfordrer umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurderingen.

Publisert 4. sep. 2014 10:45

Ole Jacob Madsen er gjesteredaktør for Tidsskrift for Norsk Psykologforenings temanummer om diagnostikk

Publisert 25. aug. 2014 08:30

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Publisert 28. jan. 2014 08:00

Ole Jacob Madsen har sammen med Ida Kathrine Holth skrevet en artikkel i Matrix