2013

Publisert 30. aug. 2013 08:30

Svein Mossige har sammen med Aud-Kelia Bendiksen Kjær skrevet en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Publisert 27. juni 2013 10:33

Wenke Gulbrandsen har skrevet en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Publisert 24. mai 2013 13:12

Rolv Mikkel Blakar og Hilde Eileen Nafstad har sammen med Leif Edvard Aarø vært gjesteredaktører for Tidsskrift for Norsk Psykologforenings temanummer om samfunnspsykologi

Publisert 2. apr. 2013 09:00

Ole Jacob Madsen har sammen med Simen Andersen Øyen skrevet en artikkel i Sosiologi i dag

Publisert 12. feb. 2013 11:11