En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri

Cato Grønnerød har sammen med Pål Grøndahl, Ulf Stridbeck, Henning Værøy og Harald Brauer skrevet en kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening

Sammendrag

Rettsforhandlingene etter terroren 22. juli er avsluttet og norsk rettspsykiatri er gjenstand for debatt som aldri før. I denne debatten savner vi en prinsipiell drøfting av strafferettslig rettspsykiatri og dagens utilregnelighetsregler. Vi foreslår her ti konkrete tiltak til forbedring av rettspsykiatrisk virksomhet. Men gratis blir det ikke.

Tidsskrift for Den norske legeforening 2012, 132 (15), 1727-1728

 

Publisert 28. aug. 2012 11:08 - Sist endret 1. nov. 2022 11:12