English version of this page

Publikasjoner - Side 8

Published June 27, 2016 1:49 PM

The work in this paper introduces finite mixture models that can be used to simultaneously cluster the rows and columns of two-mode ordinal categorical response data, such as those resulting from Likert scale responses.

Publisert 23. mai 2016 07:15

I 18 kapitler skrevet av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) møter vi barn og unge som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer.

Published May 2, 2016 7:00 AM

Michael Helge Rønnestad har sammen med Thomas Skovholdt skrevet kapittelet "The evolving practitioner from early anxiety to – usually – competence" i T. M. Skovholt & M. Trotter-Mathison (Eds.). The resilient practitioner: Burnout and compassion fatigue prevention and self-care strategies for the helping professions, 3rd. Edition