English version of this page

Publikasjoner - Side 8

Published May 2, 2016 7:00 AM

Michael Helge Rønnestad har sammen med Thomas Skovholdt skrevet kapittelet "The evolving practitioner from early anxiety to – usually – competence" i T. M. Skovholt & M. Trotter-Mathison (Eds.). The resilient practitioner: Burnout and compassion fatigue prevention and self-care strategies for the helping professions, 3rd. Edition

Publisert 8. feb. 2016 07:15

Barn og unge i psykoterapi– samspill og utviklingsforståelse setter fokus på barn og unges behov i terapi og belyser de spesielle problemstillingene knyttet til dette. Boken gir en forståelse for barn og unges utvikling og viktigheten av deres egen deltakelse i behandlingen.

Publisert 8. feb. 2016 07:00

Psykologisk behandling av barn trenger både begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som forandrer.