English version of this page

Publikasjoner - Side 7

Published Oct. 17, 2016 7:00 AM

Climate change, biodiversity loss, antibiotic resistance, and other global challenges pose major collective action problems: A group benefits from a certain action, but no individual has sufficient incentive to act alone.

Published June 27, 2016 1:49 PM

The work in this paper introduces finite mixture models that can be used to simultaneously cluster the rows and columns of two-mode ordinal categorical response data, such as those resulting from Likert scale responses.

Publisert 23. mai 2016 07:15

I 18 kapitler skrevet av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) møter vi barn og unge som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer.