English version of this page

Publikasjoner - Side 2

Image may contain: Rectangle, Triangle, Font, Electric blue, Symbol.
Published Aug. 30, 2021 6:00 AM

How do people describe the psychological sense of community (PSOC) in the present day ideological climate of globalising neo-liberalism, assuming that people are essentially individualistic, that solidarity, social commitment, and citizenship are not natural dispositions, as we all are the lonely citizen?

Bildet kan inneholde: organisme, gest, font, lykkelig, illustrasjon.
Publisert 10. mai 2021 06:00

Mange søker hjelp fordi de har «dårlig selvfølelse», og strev med selvfølelse kan være et underliggende aspekt ved mange psykiske plager.

Bildet kan inneholde: vann, azure, grønn, anlegg, skrift.
Publisert 15. feb. 2021 06:00

Barndommen og ungdomstiden er en periode med store forandringer, også for hjernen. De siste tiårene har teknologien gjort det mulig å studere den levende hjernen på en helt ny måte.