English version of this page

Publikasjoner - Side 18

Published Feb. 21, 2012 2:28 PM

Hilde Eileen Nafstad, Erik Carlquist og Rolv Mikkel Blakar har skrevet kapittelet “Towards a psychology for a humankind and planet under multiple threats: A social psychology of ideology” i J. P. Valentim (red.). Societal Approaches in Social Psychology.

Publisert 3. feb. 2012 10:05

Denne boken presenterer konkrete råd og verktøy ledere og konsulenter umiddelbart kan benytte for å utvikle effektive ledergrupper.

Publisert 25. jan. 2012 14:30

Schizofreni representerer i mange henseende en av de største utfordringene innen vårt helsevesen. Det er en lidelse som rammer unge mennesker og er antakeligvis den sykdomsgruppen som koster samfunnet mest.  

Publisert 9. jan. 2012 15:21

Hvordan kan vi avsløre skrullete tanker når de forsøker å utgi seg for å være troverdige?