English version of this page

Publikasjoner - Side 17

Publisert 14. des. 2012 08:45

«Det er kvinnen i mitt liv!», «Han er ikke troverdig!», «Den aksjen kan gå bare en vei!». Du bare vet det. Du kan ikke forklare hvorfor. Du aner ikke hvordan du kom fram til det. Du har en intuisjon.  

Published Oct. 11, 2012 10:36 AM

Hilde Eileen Nafstad, Rolv Mikkel Blakar og Petra Filkukova har sammen med Albert Botchway, Erlend Sand Bruer og Kim Rand-Henriksen skrevet kapitlet "Communal Values and Individualism in Our Era of Globalization: A Comparative Longitudinal Study of Three Different Societies" i Hans Henrik Knoop, Antonella Delle Fave (ed.) Well-Being and Cultures. Perspectives from Positive Psychology

Publisert 2. juli 2012 09:00

Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer disse endringene.