English version of this page

Publikasjoner - Side 15

Published Aug. 17, 2012 12:32 PM

Dag-Erik Eilertsen og Svein Magnussen har sammen med Ellen Wessel, Guri C. Bollingmo, Carina Sønsteby og Linda M. Nielsen skrevet en artikkel i Psychology, Crime & Law

Publisert 2. juli 2012 09:00

Utviklingspsykologi beskriver endringer i evner og egenskaper gjennom barnealderen og senere i livet på en helt unik måte, og sammenligner teorier som forklarer disse endringene.  

Published July 2, 2012 9:00 AM

Stipendiat Gunvor Marie Dyrdal har sammen med Richard E.Lucas skrevet en artikkel i Developmental Psychology

Published June 25, 2012 9:00 AM

Siri Leknes, Olga Chelnokova og Bruno Laeng har sammen med Johan Wessberg, Dan-Mikael Ellingsen og Håkan Olausson skrevet en artikkel i Social Cognitive and Affective Neuroscience

Publisert 18. juni 2012 12:20

Marit Råbu og Karsten Hytten har skrevet kapittelet "Hva skal vi med psykoterapi?" i R. Ulberg, A.G. Hersoug & T. Knutsen (red.) Psykoterapi i utvikling.

Published June 18, 2012 10:59 AM
Published June 11, 2012 4:13 PM

Hanne Weie Oddli og Michael Helge Rønnestad har skrevet en artikkel i Psychotheraphy Research

Published May 30, 2012 2:25 PM

Sabine Raeder har sammen med Nele De Cuyper, Beatrice I. J. M. Van der Heijden  og Anette Wittekind skrevet en artikkel i Journal of Occupational Health Psychology

Published May 11, 2012 2:43 PM

Bergljot Gjelsvik har sammen med Fridtjof Heyerdahl og Keith Hawton skrevet en artikkel i The Journal of Clinical Psychiatry

Published Apr. 30, 2012 2:24 PM

Hilde Eileen Nafstad og Rolv Mikkel Blakar har skrevet en artikkel i Social and Personality Psychology Compass

Published Apr. 19, 2012 12:55 PM

A tribute to Karl Halvor Teigen

Published Apr. 19, 2012 12:53 PM

Geir Kirkebøen, Erik Vasaasen og Karl Halvor Teigen har skrevet en artikkel i Journal of Behavioral Decision Making

Publisert 29. mars 2012 12:13

Om forandring gjennom terapi

Published Mar. 20, 2012 12:45 PM

Sabine Raeder har sammen med Marius Gerber, Gudela Grote og Christian Geiser skrevet artikkel i European Journal of Work and Organizational Psychology

Published Mar. 15, 2012 2:38 PM

Bruno Laeng og Svein Magnussen har sammen med Esther Xiu Wen Wu skrevet artikkel i Social Neuroscience

Published Mar. 15, 2012 1:50 PM

Svein Magnussen har sammen med Ulf Stridbeck skrevet artikkel i The Criminal Law Quarterly

Published Mar. 15, 2012 11:35 AM

Dag-Erik Eilertsen og Svein Magnussen har sammen med Felicia Fiore, Cesare Cornoldi, Rossana De Beni og Valentina D'Urso skrevet artikkel i Journal of Cognitive Psychology

Published Mar. 15, 2012 10:57 AM

Svein Magnussen og Annika Melinder har skrevet artikkel i Applied Cognitive Psychology

Published Mar. 12, 2012 4:17 PM

Joshua Marvle Phelps, Rolv Mikkel Blakar, Erik Carlquist, Hilde Eileen Nafstad og Kim Rand-Hendriksen har skrevet artikkel i Journal of Community & Applied Social Psychology

Published Feb. 21, 2012 2:28 PM

Hilde Eileen Nafstad, Erik Carlquist og Rolv Mikkel Blakar har skrevet kapittelet “Towards a psychology for a humankind and planet under multiple threats: A social psychology of ideology” i J. P. Valentim (red.). Societal Approaches in Social Psychology.

Publisert 20. feb. 2012 15:56

Denne boka gir en teoretisk og klinisk nær innføring i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge.

Published Feb. 13, 2012 12:28 PM

Sabine Raeder har sammen med Gøran Gundersen og Bjørn Tore Hellesøy skrevet artikkel i Journal of Leadership & Organizational Studies

Publisert 3. feb. 2012 10:05

Denne boken presenterer konkrete råd og verktøy ledere og konsulenter umiddelbart kan benytte for å utvikle effektive ledergrupper.

Published Jan. 26, 2012 10:55 AM
Publisert 25. jan. 2012 14:30

Schizofreni representerer i mange henseende en av de største utfordringene innen vårt helsevesen. Det er en lidelse som rammer unge mennesker og er antakeligvis den sykdomsgruppen som koster samfunnet mest.