English version of this page

Publikasjoner - Side 12

Published Oct. 29, 2013 8:30 AM

Thomas Schubert har sammen med Alessandro D’Ausilio og Rosario Canto skrevet en artikkel i Behavior Research Methods

Published Oct. 22, 2013 8:30 AM

Tor Endestad og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg, Marie Eikemo, Jaquette Liljencrantz og Håkan Olausson skrevet en artikkel i Proceedings of the National Academy of Sciences

Published Oct. 22, 2013 8:00 AM

Bjørn Rishovd Rund har skrevet en artikkel i Psychological Medicine

Published Oct. 15, 2013 8:30 AM

Kjetil Søren Sundet og Bjørn Rishovd Rund har sammen med Helene Eidsmo Barder, Julie Evensen, Ulrik Haahr, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Hans Langeveld,Tor Ketil Larsen, Ingrid Melle, Stein E. Opjordsmoen, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Per Vaglum, Thomas  McGlashan og Svein Friis skrevet en artikkel i Schizophrenia Research

Published Oct. 15, 2013 8:00 AM

Olga Chelnokova, Bruno Laeng og Siri Leknes har sammen med Dan-Mikael Ellingsen, Johan Wessberg og Håkan Olausson skrevet en artikkel i  Psychoneuroendocrinology

Published Oct. 8, 2013 12:57 PM

Hanne Helene Brorson, Espen Arnevik og Fanny Duckert har sammen med Kim Rand-Hendriksen skrevet en artikkel i Clinical Psychology Review.

Published Oct. 8, 2013 12:56 PM

Svein Magnussen har sammen med C. Mirandola, E. Ferruzza og C. Cornoldi skrevet en artikkel i European Review of Applied Psychology

Published Sep. 27, 2013 8:30 AM

Svein Magnussen har sammen med Ulf Stridbeck skrevet en artikkel i University of Cincinnati Law Review

Published Sep. 27, 2013 8:00 AM

Tine Jensen har  sammen med Siri Søftestad og Ruth Toverud skrevet en artikkel i Qualitative Social Work

Published Sep. 20, 2013 8:30 AM
Published Sep. 20, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen har sammen med Mark Greenlee skrevet kapittelet "Probing human vision with spatial adaptation" i Adam Geremek, Mark W. Greenlee & Svein Magnussen (Eds): Perception beyond Gestalt. Progress in vision research

Published Sep. 13, 2013 8:30 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i Journal of Marital and Family Therapy

Published Sep. 13, 2013 8:00 AM

Sissel Reichelt har sammen med Jan Skjerve skrevet en artikkel i International Journal of Multiple Research Approaches

Published Sep. 6, 2013 8:30 AM

Tine Jensen har sammen med Krister W. Fjermestad, Lene Granly og Nicolai H. Wilhelmsen skrevet en artikkel i Clinical Child Psychology and Psychiatry

Published Sep. 6, 2013 8:00 AM

Ellen Hartmann har sammen med Marianne Opaas skrevet en artikkel i Journal of Personality Assessment

Publisert 30. aug. 2013 08:30

Svein Mossige har sammen med Aud-Kelia Bendiksen Kjær skrevet en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Published Aug. 30, 2013 8:00 AM

Svein Magnussen og Annika Melinder har sammen med Ellen Wessel skrevet en artikkel i Applied Cognitive Psychology

Published Aug. 23, 2013 8:30 AM

Markus H. Sneve, Svein Magnussen, Dag Alnæs og Tor Endestad har sammen med Mark D'Esposito skrevet en artikkel i Journal of Cognitive Neuroscience

Published Aug. 23, 2013 8:00 AM

Marit Råbu og Hanne Haavind har sammen med Per - Einar Binder skrevet en artikkel i European Journal of Psychotherapy and Counselling

Published Aug. 16, 2013 8:00 AM

Tine Jensen har sammen med Tonje Holt, Silje M. Ormhaug, Karina Egeland, Lene Granly, Live C. Hoaas, Silje S. Hukkelberg, Tore Indregard, Shirley D. Stormyren og Tore Wentzel-Larsen skrevet en artikkel i Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

Publisert 9. aug. 2013 08:30

Inger Skjelsbæks "Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor" er den sjette pamfletten i Aschehoug Stemmer-serie og gir et personlig blikk på en av de sentrale skikkelsene i feministmiljøet i Norge på 1970- og 1980-tallet: Helga Hernes.

Published Aug. 9, 2013 8:00 AM

This book provides a conceptual framework for understanding war rape and its impact, through empirical examination of the case of Bosnia.

Published Aug. 2, 2013 1:12 PM

Tine Jensen har sammen med Silje Mørup Ormhaug, Tore Wentzel-Larsen og Stephen Shirk skrevet en artikkel i Journal of Consulting and Clinical Psychology

Published July 4, 2013 8:00 AM

This exciting new European adaptation of Gerrig and Zimbardo's classic text offers a greater focus on current Scandinavian research while retaining the same rigorous, scientific approach and enthusiasm for applying psychology to daily life that has made it so popular with students.

Publisert 27. juni 2013 10:33

Wenke Gulbrandsen har skrevet en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening