English version of this page

Utvikling av forståelse av innsikt og Aha-opplevelser hos unge barn

Det er en forskjell mellom ens egen opplevelse av en følelse og hvordan vi forstår den hos andre mennesker. Barn i 4-årsalderen kan ha blandede følelser.

Om prosjektet

Hvis et barn som er innlagt på sykehus får en gave, så kan han/hun føle både tristhet på grunn av sykdommen og glede over gaven. Små barn vil imidlertid ha problemer med å omtale denne følelsen. Når barn må beskrive hva de føler i en situasjon med både positive og negative sider, så tror de yngste barna at man enten føler tristhet eller glede. I en overgangsfase mener barn at følelser skifter raskt fra tristhet til glede og tilbake, men de ser ikke at et menneske kan ha to følelser på én gang.

Mål

Først i omtrent 6-årsalderen forstår barn at mennesker kan ha blandede følelser. Når barn må beskrive hva de føler i en situasjon med både positive og negative sider, så tror de yngste barna at man enten føler tristhet eller glede. I en overgangsfase mener barn at følelser skifter raskt fra tristhet til glede og tilbake, men de ser ikke at et menneske kan ha to følelser på én gang. 

Resultater

Basert på disse funnene har vi utviklet et prosjekt hvor vi undersøker innsikt og aha-opplevelser og hvordan barn i 4- til 8-årsalderen forstår dette. Vi antar fra anekdotisk evidens at barn har aha-opplevelser som følger en plutselig forståelse helt ned til 3-årsalderen. Ut i fra tidligere forskning på forståelse av blandede følelser forventer vi at barn i denne alderen har ufullstendig forståelse om hva innsikt og en aha-opplevelse inneholder. Dette prosjektet har således som mål å systematisk samle evidens på hva som er den nederste aldersgrensen for når barn kan oppleve aha-momenter, samt følge utviklingsløpet av forståelsen av innsikt og aha-opplevelser fra 4 til 8 år

Finansiering

Norges Forskningsråd (FRIHUMSAM - Forskerprosjekt 2019-2023).

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og Harvard University, USA. 

Publisert 5. apr. 2019 12:40 - Sist endret 24. juni 2020 15:15