Deltakere i Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni