Deltakere i Subjektive sannsynligheter

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Karl Halvor Teigen Professor emeritus 98 01 41 89 (mob) 98014189 k.h.teigen@psykologi.uio.no Sosialpsykologi, Beslutning- og bedømningspsykologi
Torleif Bjordal Halkjelsvik
Anne-Marie Halberg Førstelektor a.m.halberg@psykologi.uio.no

Andre deltakere