Deltakere i Å bli rørt: en sosial-relasjonell emosjon

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Thomas Schubert Professor +4746299581 (mob) thomas.schubert@psykologi.uio.no Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Jonna Vuoskoski Førsteamanuensis +47 22854759 j.k.vuoskoski@imv.uio.no Musikkognisjon, Musikkpsykologi
Beate Seibt Avdelingsleder for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi +47-22845147 beate.seibt@psykologi.uio.no Sosialpsykologi, Avdeling for metode arbeids- kultur- og sosialpsykologi
Johanna Katarina Blomster
Janis Heinrich Zickfeld