Deltakere i Persepsjon og hukommelse – et brobyggingsprosjekt