English version of this page

Nye biomarkører for tidligere diagnose av Alzheimers sykdom

Om prosjektet

Alzheimers sykdom er en langsomt fremskridende sykdom. Hvis vi skal ha håp om å kunne bremse sykdomsutviklingen må vi forstå mekanismene i hjernen som gir kognitiv svikt, og vi må kunne se de første tegnene før symptomene har blitt for alvorlige. Dette betyr at vi må studere både kognitiv friske eldre og pasienter for å kunne forstå hva det er som skjer i sykdommens tidligste faser.

Det som nå er klart er at Alzheimer ikke har en enkelt årsak, og dermed heller ingen enkel kur. I dette prosjektet er målet å finne nye markører som kan hjelpe til å stille tidligere diagnose, gi innsikt i sykdomsmekanismene og risikofaktorene, og studere livsstilsrelaterte og genetiske faktorer som påvirker kognitiv svikt. Det siste er viktig med tanke på mulighetene for forebygging av sykdommen. Vi baserer oss spesielt på analyser av ulike proteiner i cerebrospinalvæsken og på nye typer analyser av MRI-bilder av hjernen. Vi vil kombinere flere utvalg av kognitivt friske eldre og pasienter med såkalt mild kognitiv svikt (et forstadium til Alzheimer) og Alzheimers sykdom.

Mål

Vi har seks delmål vi ønsker å oppnå:

(1) Identifisere og teste nye CSF biomarkører for hjernemessige og kognitive endringer

(2) Identifisere og teste nye MRI-baserte biomarkører

(3) Identifisere og teste nye biomarkører basert på funksjonell konnektivitet, dvs et mål på hvor godt ulike hjerneområder er i stand til å kommunisere med hverandre

(4) Teste hvordan de ulike biomarkørene er relatert til hverandre

(5) Teste om vi kan bruke nye ultrasensitive metoder til å spore biomarkører for Alzheimer i blod

(6) Teste hvordan de ulike biomarkørene påvirkes av livsstilsrelaterte og genetiske faktorer

Finansiering

Nasjonalforeningen for folkehelsen 2014 - 2021

Samarbeid

Prosjektet innebærer utstrakt internasjonalt samarbeid, foreløpig spesielt med Kaj Blennow (Gøteborg), Anders M Dale (UCSD), Paolo Ghisletta (Geneve) og Bruce Fischl/ Doug Greve (Harvard).

Publisert 24. okt. 2016 16:32 - Sist endret 8. sep. 2021 11:49