Deltakere i Nevrokognisjon og resiliens ved schizofreni