Deltakere i Kognitiv nevrogenetikk i normal aldring

Navn Telefon E-post Emneord
Thomas Espeseth Professor +47-22845135 thomas.espeseth@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Ivar Reinvang
Jens Marius Halvorsen