Holdninger til proaktiv inkludering

Et samfunnsmessig viktig del-prosjekt har fokus på majoritetsbefolkningens syn på integrasjon av etniske minoriteter.

Om prosjektet

Temaet – som faktisk er understudert i sosialpsykologien -  dreier seg om noe mer enn at majoriteten viser toleranse.

Prosjektet dreier seg om majoritetsbefolkningens holdninger til å ”strekke seg” og gjøre justeringer med sikte på proaktivt å fremme inkludering av etniske minoriteter. Førsteamanuensis Joshua Phelps på Politihøyskolen har hatt hovedansvaret for å utvikle og validere et måleinstrument for å fange opp slike holdninger.

Resultater

I en oppfølgende  studie viser Phelps dessuten at  ”proaktive” holdninger svekkes dersom majoritetens mener at  innvandrerbefolkningen er en entitativ (dvs. samordnet eller organisert ) gruppe.
 

Publisert 7. mars 2011 15:26 - Sist endret 24. apr. 2013 11:03