Holdninger til emigrasjon fra Bulgaria

Prosjektet har identifisert holdninger som kan ligge bak  unge, utdannede bulgareres villighet til utvandre, selv om man i så fall må oppholde seg/arbeide ulovlig i et (vestlig) land.

Om prosjektet

Prosjektet har identifisert holdninger som kan ligge bak  unge, utdannede bulgareres uttalte villighet og intensjon om å utvandre, selv om de  i så fall må oppholde seg/arbeide ulovlig i et (vestlig) land.

Resultater

Vi har utviklet en holdningsskala som dekker 6 meningsfulle aspekter ved holdninger. Resultatene fra undersøkelsen gir utdypet forståelse for å forstå bakgrunnen for den omfattende  ”brain drain” som skjer i Bulgaria. I kortversjon fant vi et sammensatt bilde av fremmende og hemmende psykologiske faktorer: På den en siden var de unges ønske om å bedre sin levestandard den viktigste motivet for en eventuell utvandring, på den annen side at var de kritiske til medborgere som ”sviktet” sitt land ved å velge utvandring for å få et bedre liv; dette veide tungt i negativ retning.

Publisert 7. mars 2011 15:27 - Sist endret 23. apr. 2013 11:18