Deltakere i Barn av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Navn Telefon E-post Emneord
Annika Maria Désirée Melinder Professor +47 22845148 a.m.d.melinder@psykologi.uio.no Utviklingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Carolien Konijnenberg