Konsekvenser av sosial distanse under Covid-19 restriksjonene for ungdommer

Om ensomhet og vennskap

Bildet kan inneholde: gadgeten, smartphone, mobiltelefon, nettbrett, bærbar kommunikasjonsenhet.

Gå til påmelding

Om prosjektet

Behovet for å høre til og ønsket om relasjoner er grunnleggende for menneskelig utvikling. Barns interaksjon med jevnaldrende er ofte gratis og basert på deres eget valg av ledsager, sammenlignet med samspillet med foreldrene. Vennskap er en av de viktigste typene av jevnaldrende forhold, og spiller en spesiell rolle for å utvikle sosial kompetanse og velvære i førskoleårene. I ungdomstiden spiller jevnaldrende en viktig rolle ettersom sosialiseringer og nærhet, intimitet og tillit blir avgjørende i ungdomsårene.

Formålet med forskningsprosjektet er å forstå mer hvordan tiden under Korona og Covid-19 oppleves for ungdom. Vi spør derfor om ungdom i alderen 16-18 år ønsker å delta i denne spørreundersøkelsen. I dette prosjektet lurer vi på hvordan ungdom opplever ensomhet og vennskap i en periode hvor skoler er stengt og sosial kontakt er svært begrenset. Hvordan har dette endret hverdagen, og hvordan påvirker denne nye hverdagen tid brukt på sosialemedier, internett og til spilling. Er det nye plattformer for interaksjon med venner?

Mål

Prosjektets mål er å få kunnskap om hvordan ungdom opplever en tid hvor skoler er stengt og hvordan hverdagen oppleves med sosiale restriksjoner. I prosjektet vil vi spørre om hvordan ungdom opplever denne tiden og hvordan de har det, om ensomhet, om vennskap og bruk av sosiale medier og spill. Ungdommer i alderen 16-18 år vil motta en forespørsel om å delta på studien via facebook/twitter og andre sosiale medier. Ungdommer som deltar i studien vil svare på ett nettskjema som de mottar en link på sms en gang i uken over fire uker.

Publisert 27. mars 2020 15:58 - Sist endret 2. apr. 2020 00:10