Helseeffekter av Sosialt Mediebruk blant Ungdom

Barn og unge voksne tilbringer flere timer hver dag på sosiale medier. Samtidig øker psykiske plager og ensomhet blant ungdom.

Om prosjektet

Prosjektet skal undersøke hvordan unge bruker sosiale medier. Hvilke fordeler og utfordringer knyttet til psykososial helse blant unge oppstår gjennom bruk av sosiale medier? Hva velger de å dele, hvordan deler de det? Hvordan skaper de mening ut av delingen og hvilke refleksjoner gjør de seg rundt delingen.

Mål

Ambisjonen til prosjektet er å produsere forskningsbasert kunnskap som kan hjelpe samfunnet med å promotere et tryggere, friskere, og etisk digitalt miljø med spesielt fokus på ungdommers sosiale mediebruk, psykisk helse og sosial integrering.

Samarbeid

Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OSLOMET, UiB, Yale University, USA,

Finansiering

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam Forskning gjennom søkerorganisasjonen Mental Helse Ungdom, 05.05.20 -  04.05.24.

Bildet kan inneholde: fugl, skrift, sirkel, emblem, symbol.  

Publisert 21. mai 2021 12:32 - Sist endret 25. mai 2021 11:39