Deltakere i Risikofaktorer for utvikling av demens

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Erik Hessen Professor II +47-92097373 erik.hessen@psykologi.uio.no Avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap, Nevropsykologi
Ivar Reinvang
Carl F Andestad Eliassen
Tormod Fladby Professor II tormod.fladby@medisin.uio.no
Leif Gjerstad Professor emeritus +47 23072239 leif.gjerstad@medisin.uio.no

Andre deltakere