Deltakere i Barn som vitner

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Annika Maria Désirée Melinder Professor +47 22845148 a.m.d.melinder@psykologi.uio.no Utviklingspsykologi, Avdeling for klinisk psykologi
Gunn Astrid Baugerud
Svein Magnussen Professor emeritus 48 14 28 29 (mob) s.j.magnussen@psykologi.uio.no Kognitiv psykologi og nevropsykologi
Miriam Sinkerud
Lisa Victoria Burrell

Andre deltakere