English version of this page

Avdekke oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet

Atferdsmessig fleksibilitet, som er evnen til å justere sin adferd på riktig måte som svar på et miljø i endring, er
forbundet med forbedret livskvalitet og høyere motstandskraft mot stressfaktorer.

Om prosjektet

På motsatt side er atferdsmessig infleksibilitet knyttet til flere psykiatriske sykdommer, som for eksempel autisme. Til tross for at atferdsmessig fleksibilitet spiller en nøkkelrolle i helse og velvære, er dets nevrobiologiske grunnlag fortsatt ikke fullt forstått. Nye bevis tyder på at hormonet oksytocin spiller en kritisk rolle i atferdsmessig fleksibilitet.

Dermed er hovedmålet med dette prosjektet å avdekke oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet ved å bruke en tilnærming som kombinerer resultater fra eksperimentelle, observasjons- og langsgående studier. Intranasalt administrert oksytocin kan øke oksytocinnivået i hjernen.

Dermed vil det bli utført et eksperiment for å vurdere oksytocins effekt på atferdsmessig fleksibilitet som svar på skiftende sosial og ikke-sosial informasjon sammenlignet med en placebo intranasal spray. Rollen til oksytocinsignalgenvarianter for atferdsmessig fleksibilitet hos voksne vil bli utforsket ved bruk av store populasjonsbaserte datasett. I erkjennelse av at virkningen av oksytocin-genvarianter på atferdsmessig fleksibilitet sannsynligvis vil endre seg i løpet av levetiden, vil dette prosjektet også undersøke samspillet mellom oksytocingenvarianter og miljø i populasjonsbaserte langsgående datasett på tvers av ungdom og graviditet.

Tilpasning til miljøer i rask endring er blant de mest verdifulle personlige egenskapene for individer som må navigere et komplekst dagligliv. Derfor representerer dette prosjektet en viktig innsats for å forstå oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet, noe som vil utvide vår forståelse av sinnet, psykiatriske tilstander forbundet med atferdsmessig infleksibilitet og intranasalt oksytocins potensial som terapeutisk behandling.

Finansiering

Norges Forskningsråd (FRIPRO - Forskerprosjekt) 2021 - 2026.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 1. nov. 2021 10:29 - Sist endret 4. juli 2022 10:26