English version of this page

Veier til marginalisering

En 28-års longitudinell studie fra ungdomsårene til voksen alder

Om prosjektet

En av våre største samfunnsutfordringer i dag er å redusere marginalisering, eller «utenforskap». I Norge finnes det mange måter å falle utenfor på. Psykiske helseplager, utfordringer på skole og i arbeidslivet og en følelse av å være sosialt isolert er alle eksempler på slik utenforskap. Mennesker som opplever problemer på ett område i livet har ofte utfordringer på flere felt samtidig. Vi vet også at barn som vokser opp i familier som er i fare for å stå utenfor selv har større risiko for å oppleve utenforskap i voksen alder.

Mål

I dette forskningsprosjekt undersøker vi årsakene til - og konsekvensene av - utenforskap. Vi undersøker hvordan mennesker havner utenfor og hvorfor de havner utenfor på mer enn et område om gangen.  Vi ser også på årsakene til at utenforskap «går i arv». Til slutt undersøker vi om opplevelser av å være utenfor påvirker politiske holdninger og menneskers tillit til institusjoner i Norge.

Bakgrunn

Vi analyserer data fra den longitudinelle Ung i Norge-undersøkelsen som følger flere tusen deltagere over 28 år, fra ungdomsalder inn i voksen alder, ved hjelp av spørreskjemaer, data fra registre og genetiske data. Prosjektet blir gjennomført ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og er knyttet til forskningssenteret PROMENTA.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (VAM - Forskerprosjekt) 2020 - 2025.

 

 

 

 

Publisert 28. sep. 2020 20:09 - Sist endret 26. aug. 2022 13:00